År 2021 

Ordförande: Ulla-Britt Erickson    

Tel. 0498-21 11 80 / 0702 67 58 54


Vice ordf:  Gerd Jönsson           

Tel: 0498-21 36 16 / 0738 40 99 68


Sekreterare: Kersti Ottfalk             

Tel: 0498-21 91 50 / 0706 32 80 00


Kassör: Margareta Persson              

Tel: 0703 78 96 05


Ledamot: Torbjörn Hargeson               

Tel: 0498-24 96 62 / 0767 90 36 06


Ledamot: Robert Merk                       

Tel: 0498-27 85 35


Ledamot: Lotta Ljunggren                 

Tel: 0498-26 55 06 / 0705 92 80 07