Måndag den 6 sep 2021 kl 14.00 Tjelvarkyrkan Visby

Kaffe serveras från kl 13.30     Årsmöte gällande 2020 års verksamhet 

"Varför samlar man?" Kjell Åke Nordström berättar om sitt samlande. 


Måndag den 4 oktober 2021 kl 14.00 Tjelvarkyrkan Visby

Kaffe serveras från kl 13.30   Ett år i bigården. Pia Hederstedt, biodlare berättar om ett år i bigården och arbetet, nyttan och glädjen med bin. 


Måndag den 1 nov 2021 kl 14.00 Tjelvarkyrkan Visby

 Kaffe serveras från kl 13.30    Höstens böcker med vår förträfflige bokhandlare Roland Salemark som berättar om dessa. 

Måndag den 6 dec 2021 kl 13.00

 JULLUNCH PÅ KOKOLOKO Vi provar ny lokal. Bindande anmälan till Ulla Britt Erickson eller Margareta Persson senast 28 november. Adress och telefonnummer nedan.

Styrelsen vill gärna meddela sig via mejl eller sms till er medlemmar. Vi är glada om vi kan få mejl eller mobilnummer till er. Kontakta ordf. Ulla Britt eller kassören Margareta och lämna uppgifter till dom. Hälsningar styrelse

Ordf: Ulla Britt Erickson Tel: 21 11 80 E-post: erickson.visby@telia.com Sekr: Kersti Ottfalk Tel: 21 91 50 E-post: kersti.ottfalk@gmail.com Kassör: Margareta Persson tel: 070-378 96 05 E-post: margareta@dynamec.se 

Årsavgift: 100 kr. Betalas till Plusgiro 54 18 41-3.