År 2022

Ordförande: Gunnar von Corswant  

Tel: 0498-313 06 / 0706 70 51 33

Vice ordförande: Ingegerd Hörsne  

Tel: 0498-370 95 / 0704 86 88 37

Sekreterare: Gudrun von Corswant  

Tel: 0498-313 06 / 0706 69 19 66

Kassör:  Kjäll Sönnergren  

Tel:  0733 14 77 77

Ledamot: Birgitta Eriksson  

Tel: 0498-27 31 14 / 0707 26 48 86


Hemsidans verkställande: 

Britt-Inger (Bia) Thomsson

 E-post: biatho49@outlook.com  

Tel. 0707 49 89 18