Aktiva Seniorer var inbjudna till Kinnerstugan för att lyssna till Thomas Mårtensson, tidigare chef på
SMA-Mineral på Gotland. SMA- Mineral är ett familjeägt företag, där Daniel Juvél från Värmland har
100% av aktierna. Hans farfar började med ett åkeriföretag 1932 och detta har nu växt till 23 fabriker i
5 olika länder. Vi fick höra om hur kalksten behövs i alla möjliga sammanhang, inte bara till cementoch
stålindustri utan även i papperstillverkning, sockerframställning och till jordbruket.
På Gotland finns SMA-Mineral i Klintehamn. Kalkstenen är där unik med sin kemiskt rena
sammansättning, som krävs för användningen inom stålindustrin. Denna sten finns även på norr, där
SMA-Mineral brutit sedan 1997, men nu saknar tillstånd för mer brytning och endast kan ta hand om
restprodukter. Därför vill man nu utöka brytningen av kalk på mellersta Gotland från nuvarande 95
000 ton/år till 900 000 ton/år. Antalet nyanställda handlar om 20-30 personer under 30-40 år. Här
tillkommer sen ett antal lastbilstransport, som sker med entreprenörer. Det blev mycket siffror, som
är svårt att få grepp om. Men att söka och få tillstånd är komplicerat och att få utöka brytningen tar
6-7 år.
Varför man valt området nära Klintehamn är närheten till hamn och att det redan finns ett befintligt
brott. Nackdel, att man måste utöka körningar genom samhället. I dag kör man 3-4 lastbilar i timmen
till hamnen och med ett utökat tillstånd blir det naturligtvis en avsevärd ökning.
Som efterbehandlingsmetod kommer man att successivt efterbehandla genom att återplantera och
snygga till , så att naturen kan komma tillbaka, redan under pågående brytning och även samla upp
vatten i små sjöar, som kan användas till olika ändamål.
Efter efterföljande frågestund tackade Gunnar v.Corswant för en informativ genomgång av
kalkstenshanteringen med en påse Kalkstensdrömmar och vi aktiva åldersrika fortsatte med medhavt
kaffe och livligt samtalande i den trevliga Kinnerstugan.