Aktiva Seniorer är en riksomfattande organisation vars syfte är att främja medlemmarnas kulturella intressen och erbjuda meningsfulla och berikande aktiviteter.

På Gotland finns tre föreningar: VISBY, NORRA och SYDVÄSTRA.

Alla medlemmar - oavsett vilken av dessa föreningar man tillhör - är välkomna till samtliga aktiviteter som arrangeras av de olika föreningarna. 

Om det i rådande pandemins spår finns restriktioner angående tillåtet antal vid sammankomster, prioriteras respektive förenings medlemmar först.

Alla arrangemang genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Gotland.

Nya medlemmar liksom gäster hälsas hjärtligt välkomna...   <3